14 August 2016

MATINYA SEORANG BENDAHARA [2]Bahagian Ke-2


Setelah kita membaca bahagian pertama 'Matinya Seorang Bendahara' kita telah memahami serba  sedikit tentang watak-watak yang diceritakan, seperti watak Raja Mendeliar  [kaki bodek], pedagang Ali Manu Nayan [yang berlagak kaya], saudagar Nina Sura Dewana [takut kalah dengan pesaing], si Kitul yang mereka cerita [memfitnah] dan watak Laksamana Khoja Hasan yang termakan fitnah kerana disuap dengan emas-permata serta watak Sultan Mahmud yang berdendam.

Walaupun dalam penceritaan penulis asal yang banyak menggunakan ayat 'maka' dan istilah zaman bahari[1], kita masih boleh memahami ayat-ayat tersebut melalui semakan pada Kamus Dewan Edisi Baru. Namun ada juga istilah-istilah klasik[2] yang tidak terdapat dalam  kamus tersebut dan mungkin dapat disemak melalui kamus-kamus terdahulu.


             MATINYA SEORANG BENDAHARA

Maka Laksamana pun masok-lah mengadap Sultan Mahmud Shah; maka segala kata Raja Mendeliar itu semuanya di-persembahkan-nya ka-bawah duli Sultan Mahmud.

1- Sa-telah Sultan Mahmud mendengar sembah Laksamana itu, kabul-lah pada hatinya, saperti orang mengantok di-sorong bantal[3]; kerana baginda sedia berdendam akan Bendahara Seri Maharaja, sebab anaknya Tun Fatimah itu, saperti maksud  kata pujangga: 'Yang kaseh itu antara tiada, dan berahi itu bichara tiada'. Maka Sultan Mahmud pun menyuroh memanggil Tun Sura di-Raja dan Tun Indera Sagara.

Telah keduanya datang, maka titah baginda menyuroh membunoh Bendahara Seri Maharaja; maka kedua orang itu pun pergi-lah dengan segala hamba raja. Maka segala anak buah Bendahara Seri Maharaja dan segala kaum keluarganya, dan segala orang-nya, semuanya berkampong pada Bendahara, sekelian-nya dengan alat senjata, kerana Tun Hasan Temenggong hendak melawan. Maka di-tegah oleh Bendahara, tidak diberinya melawan, kata Bendahara:

"Hai Hassan, hendak membinasakan nama orang tua-tua kita-kah, kerana adat Melayu, tidak pernah derhaka!"

Sa-telah Tun Hasan Temenggong mendengar kata Bendahara itu, maka Tun Hasan Temenggong pun membuangkan senjata-nya lalu berpelok tubuh, dan sekeliannya pun membuangkan senjata dari tangannya, masing-masing kembali ke-rumahnya, tinggal Bendahara Seri Maharaja dua bersaudara dengan Seri Nara di-Raja, dengan segala anak buah-nya. Maka Tun Sura di-Raja dan Tun Indera Sagara pun datang membawa keris Sultan Mahmud, dibuboh di-atas cheper perak, di-tudongi dengan tetampan[4], diletakan di-hadapan Bendahara. Maka kata Tun Sura di-Raja pada Bendahara dan Seri Nara di-Raja:

"Salam doa anakanda, bahawa takdir Allah Ta'ala telah datang-lah pada Bendahara ini"


"Barang yang telah berlaku pada hukun Allah itu, hamba pun redza-lah."
Sahut Bendahara dan Seri Nara di-Raja.

Maka Bendahara Seri Maharaja dan Seri Nara di-Raja mengambil ayer sembahyang. Oleh Tun Hasan Temenggong peti-peti emas itu hendak di-buangkan-nya ka-ayer; maka kata Bendahara:

"Hai Hasan, mengapa maka hendak di-buangkan? Kerana Yang di-Pertuan membunoh kita ini, bukankah hendak akan emas kita? Jikalau tiada demikaian, apa dosa kita di-bunoh-nya kita? Jikalau kita sudah mati,biarlah di-ambil oleh Yang di-Pertuan akan kebaktian kita."

Telah itu maka tidaklah jadi di-buangkan-nya peti-peti itu. Maka Bendahara dan Seri Nara di-Raja dan Tun Hasan Temenggong serta Tun Ali iaitu laki kepada tun Fatimah pun, di-bunohnya-lah oleh Tun Sura di-Raja dan Tun Indera Sagara, maka keempat-nya matilah.


2-
Maka ada sa-orang anak seri Nara di-Raja, telah kena parang oleh sa-orang Banggali[5], Miasam namanya, dari ekor pipinya lalu ke-keningnya, maka Tun Hamzah tertiarap. Maka Tun Sura pun datang dari dalam berlari-lari membawa titah kata-nya:


"Jangan di-habiskan semua-nya di-bunoh, tinggalkan seorang akan beneh"


"Apa daya kita, kerana semuanya telah habis terbunoh, yang tinggal ini budak-budak samata, murkalah kelak Yang di-Pertuan akan kita."

"Enche Hamzah ini mari kita ubati, mudah-mudahan mau hidup"
kata Tun Indera Segara.

Maka Tun Hamzah di-ambil oleh Tun Sura di-Raja, di-persembahkan ka-bawah duli Sultan Mahmud. Maka di-suroh baginda ubati pada tabib; maka dengan takdir Allah ta'ala, belum lagi sampai bilangannya, tiada ia mati. Telah Tun Hamzah semboh, ia-lah yang sangat di-kasehi oleh sultan Mahmud Shah, tiada lagi sama-nya pada zaman itu.

Sa-telah Bendahara Seri Maharaja mati, maka anak Bendahara yang bernama Tun Fatimah itu [isteri Tun Ali], diambil baginda akan isteri, terlalu sangat dikasehi baginda. Dan segala pusaka[6] Bendahara Seri Maharaja semua-nya di-bawa orang ke-dalam istana. Maka di-lihat baginda tidak seperti berita orang itu, tiada sunggoh; maka baginda pun terlalu sangat menyesal oleh membunoh Bendahara tiada dengan pereksa lagi.

Maka di-suroh baginda tafahhas[7] pekerjaan itu dari mana datangnya. Telah nyatalah di-ketahui baginda, fitnah itu daripada Kitul dan Raja Mendeliar datangnya, maka Raja Mendeliar pun disuroh baginda bunoh, di-buangkan dengan rumah tangganya sekali. Akan si Kitul di-suroh sulakan[8] melintang dengan segala anak bininya, malah tanah bekas kaki tiangnya pun di-buangkan ka-laut. Laksamana Khoja Hasan yang cuai itu pula disuroh baginda rampas harta, kerana ketika ia berdatang sembah, tiada dengan pereksa-nya. Laksamana Khoja Hasan tidak dibunoh kerana sudah di-haramkan baginda darah-nya. - Cut!Penerangan :[1] Bahari : Zaman dahulu kala [Kuno] [2] Klasik : Ayat  [kesusasteraan]  lama atau yg mempunyai sifat yg tidak lagi terpakai. [3] Seperti orang mengantok di-sorong bantal : Peribahasa [4] Tetampan [5] Banggali : [5] Pusaka : Segala harta benda yang di-tinggalkan oleh orang yg sudah meninggal. [7] Tafahhas [8] Sulakan.

No comments:

Post a Comment