07 February 2013

SETIAP SETENGAH WINDU (ii)

            
                  Setiap setengah windu
            purnama mengambang malu
- tigabelas,
serigala  masuk ke belantara
lapar mencari mangsa,
jaket bulunya ditukar-
ayam gigil kesejukan.

Keluar dari belantara,masuk
ke kota-kota, 
masuk ke desa  desa
jaket bulunya ditukar-
merpati  geletar kesejukan.

Serigala yakin menyakinkan,
dengan nyala nyalakan
dari wadi ke wadi,  dalam
dari  gunung ke gunung,
curam
dari gaung ke gaung, nyaring
(auwwooo...auwwoo...

auwwooo),
purnama mengambang
penuh,
serigala berdiri di atas 
podium.

W.B RENDRA
Johor Bahru, Johor.
No comments:

Post a Comment